Tổng Hợp Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia Năm 2019, 2020, 2021 Có Đáp Án

04:27, 01/04/2022

Tổng Hợp Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia
Để có một hành trang tốt cho Kì thi tuyển sinh Đại Học môn Tiếng Anh sắp tới, việc tự luyện tập các đề thi, đặc biệt là đề thi Tiếng Anh những năm gần đây là điều vô cùng cần thiết, giúp bạn biết rõ được mô típ đề cũng như trình độ và những kiến thức chưa vững để củng cố thêm. Dưới đây Bình Minh đã tổng hợp đề thi THPT Quốc Gia Tiếng Anh 2019, 2020, 2021 để các bạn có thêm nguồn đề thi luyện tập

1. Đề Thi Môn Tiếng Anh THPT Quốc gia Năm 2019

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 - Mã đề 401
Đáp án:
Tổng Hợp Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia Năm 2019, 2020, 2021 Có Đáp Án

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 - Mã đề 402

Đáp án:

Tổng Hợp Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia Năm 2019, 2020, 2021 Có Đáp Án

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 - Mã đề 403

Đáp án:

Tổng Hợp Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia Năm 2019, 2020, 2021 Có Đáp Án

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 - Mã đề 404

Đáp án:

Tổng Hợp Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia Năm 2019, 2020, 2021 Có Đáp Án


2. Đề Thi Môn Tiếng Anh THPT Quốc gia Năm 2020

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 - Mã đề 401

Đáp án giải chi tiết:

Đáp án mã đề 401


Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 - Mã đề 402

Đáp án giải chi tiết:

Đáp án mã đề 402


Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 - Mã đề 403

Đáp án giải chi tiết:

 Đáp án mã đề 403


Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 - Mã đề 404

Đáp án giải chi tiết:

 

Đáp án mã đề 404

3. Đề Thi Môn Tiếng Anh THPT Quốc gia Năm 2021

Đề thi đợt I - kèm đáp án 

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 - Mã đề 401

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 - Mã đề 402

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 - Mã đề 403

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 - Mã đề 404

Đề thi đợt II - kèm đáp án 

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 - Mã đề 411

Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 - Mã đề 416


 
Giáo Dục BÌNH MINH